Công đoàn

Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam đang tổ chức các hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) đối với LĐLĐ các tỉnh, thành phố khu vực trong cả nước. Công đoàn viên Trường Trung cấp Thủy sản có thể xem dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam để có những ý kiến đóng góp bổ sung để hoàn thiện nội dung Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Tải nội dung DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (sửa đổi)

Phiếu lấy ý kiến vào nội dung, kết cấu Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

 

 

Công đoàn Việt Nam

Tin bài khác