Tin chính

Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 26: Lực đàn hồi

Mục tiêu bà dạy:
1. Về kiến thức.
- Hiểu được khái niệm lực đàn hồi, nêu được đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo về điểm đặt và hướng.
- Phát biểu được định luật Húc và viết được công thức của lực đàn hồi của lò xo.
- Nêu được những đặc điểm của lực căng của dây.