Tin chính

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

Thư ngỏ về việc đồng hành và tài trợ cho Hội thi khéo tay kỹ thuật cấp huyện năm học 2019 - 2020

Trung tâm GDNN-GDTX kính gửi đến quý Công ty, cơ quan, tổ chức, trường học, quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân, lời chúc sức khỏe - an khang và thịnh vượng. Ngày 29/12/2019 Trung tâm GDNN-GDTX Bình Chánh tổ chức hội thi khéo tay kỹ thuật cấp huyện năm học 2019 - 2020 dành cho đối tượng học sinh khối 6, 7, 8, 9 các Trường Tung học cơ sở trên địa bàn huyện Bình Chánh,

Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi khéo tay kỹ thuật cấp huyện năm học 2019 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hội thi khéo tay kỹ thuật, Phòng GD&ĐT phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Bình Chánh xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi khéo tay kỹ thuật cấp huyện năm học 2019 - 2020 dành cho đối tượng học sinh khối 6, 7, 8, 9 các Trường Tung học cơ sở trên địa bàn huyện Bình Chánh

Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Công văn 3920/BGDĐT-GDTX 2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 của giáo dục thường xuyên

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 05/1998/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 02 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học viên trong các trường bổ túc văn hóa trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên.