Tin chính

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Công văn số 3494/UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện huyện Bình Chánh năm học 2020-2021

Thông tin tuyển dụng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh

Thực hiện Công văn số 5093/UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện có nhu cầu tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh 2018

Thực hiện Công văn số 2513/UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện có nhu cầu tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: