Thông báo

Thông tin tuyển dụng Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh

Thực hiện Công văn số 5093/UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện,

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Huyện có nhu cầu  tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Mẫu đăng ký dự tuyển

2. Sơ yếu lý lịch

3. Kế hoạch tuyển dụng

4. Thông tin tuyển dụng

 

Ban biên tập

Tin bài khác