Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

Thực hiện Công văn số 3494/UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện huyện Bình Chánh năm học 2020-2021

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Huyện có nhu cầu  tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Mẫu đăng ký dự tuyển

2. Sơ yếu lý lịch

 

Ban giám đốc

Tin bài khác