ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền thuê mặt bằng kinh doanh căn tin tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh.