Thư viện

Bài giảng môn Ngữ văn lớp 10 - Đọc văn: tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Giúp HS:

- Hiểu được thành phần cấu tạo, quá trình phát triển và những nét đặc sắc truyền thống của văn học dân tộc.

- Nắm vững các vấn đề khái quát làm cơ sở để học tập, nghiên cứu những tri thức về văn học Việt Nam trong chương trình.

 

Sưu tầm

Tin bài khác