Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BÌNH CHÁNH TẬP THỀ VỮNG MẠNH, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ NHIỆT HUYẾT

----------o0o---------

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh trực thuộc UBND huyện, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX huyện và Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Bình Chánh, trung tâm tọa lạc tại số 4 đường số 6 khu hành chính huyện thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống GD-ĐT và GDNN, dạy nghề của TP; có chức năng tổ chức các hoạt động GDNN, dạy nghề, GDTX trên địa bàn huyện.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo cho hơn 1200 học viên ở các bậc học với thành tích khả quan, nhiều học viên đã thi đậu vào các trường đại học và cao đẳng.

Trong những năm qua, trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Chánh linh động đổi mới trường lớp, cách dạy, đầu tư cho giáo viên để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của người học, học viên có thể tham gia xét tuyển đại học ở bất kỳ tổ hợp môn nào.

Tập thể cán bộ, giáo viên đều được đào tạo chính quy từ các trường Đại học, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết tốt, có ý chí vượt khó, có tinh thần trách nhiệm và luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm học gần đây đã ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Chánh kết quả tốt nghiệp THPT  được giữ vững trong nhiều năm liền và phấn đấu đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa tiếp tục nỗ lực phát triển theo hướng “Một Trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: GDTX – Hướng nghiệp – Dạy nghề” nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện Bình Chánh nói riêng và của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Ban biên tập


____________________________